NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

Trưởng khoa: BS. NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

Chức vụ: Trưởng khoa răng hàm mặt

Ngày làm việc: Thứ 2 - Sáng Chủ Nhật

Đặt lịch hẹn