Nâng xoang hàm trên

10.000.000 VNĐ/Xoang

Đặt lịch hẹn