Chữa tủy răng cối lớn

Giá: Hàm trên: 800.000/răng
Giá: Hàm dưới: 700.000/răng

Chữa tủy răng tiền cối lớn hàm trên Nha Khoa MEDIKA

Đặt lịch hẹn